SF-Faxe

Kommende aktiviteter

Mød os på

Faxe-messen weekenden

den 29. og 30. oktober

Michael Graakjær

Folketingskandidat for

SF Faxe og Stevns.

Vil du vide lidt mere om

Michael Graakjær,

kan du følge disse link:

facebook

lidt om Michael

Aktuelt

Sofie Carlø, lokalt SFU medlem, og formentlig kommende kandidat til Regionrådsvalget 2017,

har meldt sin ankomst, på SF- Faxes stand,

på Faxe Messen , lørdag d.29.10.16.

VELFÆRDSLØFT, TAK

 

Rigtig mange danskere mærker Venstres store velfærdsnedskæringer. Imens har den blå blok travlt med at slås om skattenedsættelser.

 

Her er et alternativ:

Begrav skattelettelserne !!

Indfør i stedet et midlertidigt velfærdsbidrag og sæt ind overfor skattesnyderne - så kan vi måske få velfærden tilbage på sporet!

Det vil betyde at kan vi få flere hænder i børneinstitutionerne, bedre skoler og en bedre hjælp til de arbejdsledige.

Et midlertidigt velfærdsbidrag vil sige, at en almindelig lønmodtager skal bidrage med ca 50 kr. om måneden og en direktørfamilie skal bidrage med 227 kr. sammen med indsatsen mod skattesnyd, vil det give 60 milliarder.

 

60 milliarder vil betyde et markant løft af velfærden.

Velfærdsløftet

 

* Indsats mod dårligt arbejdsmiljø, nedslidning og sygedage

*Gratis psykologhjælp til unge

*Flere voksne pr barn i institutionerne

*Bedre hjælp til arbejdsledige

SF lægger med et nyt forslag op til et varigt løft for psykiatrien.

Der er brug for en markant bedre børne- og ungepsykiatri, siger SF’s psykiatriordfører Trine Torp.

I dag får børn og unge ofte medicin, der ikke er godkendt til deres aldersgruppe, fordi der ikke er ressourcer til fx psykoterapi, pædagogisk støtte eller andre behandlingsformer. 50 yngre læger og psykologer skriver i en kronik, at psykisk syge børn og unge behandles som enheder på et samlebånd. Det er derfor vigtigt at give psykiatrien et varigt løft.

 

SF foreslår, at der blandt andet skal være forbud mod brug af psykofarmaka til børn og unge, hvis det ikke er godkendt til børn. Derudover Skal forbruget af medicin i børne- og ungdomspsykiatrien kortlægges samt hvilke konsekvenser medicinen har. Børn og unge skal ikke unødvendigt parkeres på medicin.

 

Onsdag den 18. maj blev der afholdt Generalforsamling i SF-Faxe.

Et af hovedpunkterne i formandens beretning, var den voksende ulighed, i det danske samfund.Den forskelspolitik der føres nu, blev beskrevet nogenlunde således.

Dem der har meget og klarer sig godt, de bliver fra regeringens side motiveret til at yde mere ved at få endnu mere.Værre ser det ud for dem der intet har, dem vil regeringen motivere ved at give dem endnu mindre.

Alle medlemmer kan deltage ved medlemsmøderne. Man kan sagtens nøjes med at lytte. Men der er altid spændende diskussioner og latter.