Sofie Carlø

SOFIE CARLØ

REGIONRÅDSKANDIDAT • SFU'ER • SF'ER

 

Jeg er 19 år gammel og medlem af SF Faxe.

Til sommer bliver jeg student fra Solrød Gymnasium og bagefter er det min plan, at læse til pædagog i Roskilde.

Det er mit store ønske, at blive valgt og arbejde med SF for en mere rød og grøn Region og mod ulighed.

DET VIL JEG KÆMPE FOR

 

- at SF får en central position i Regionen. Vi skal have et klart fokus på afbureaukratisering, et stærkt offentligt sundhedsvæsen hvor patienten er den centrale spiller og hvor vi ikke går på kompromis med normeringer og medarbejdernes rettigheder. SF har meget at kæmpe for, ikke mindst for et sundhedsvæsen som kan fungere, på trods af, at det er økonomisk presset

  • Jeg vil kæmpe for, at der tilføres flere økonomiske resurser, så sygehusene også bliver i stand til, at klare flere opgaver i fremtiden.

 

  • Patienterne skal være i fokus igennem hele forløbet. Der er stadigvæk mange patienter, som ikke bliver behandlet efter hensigten. Vi skal have et sundhedsvæsen der kan bære fremtidens udfordringer. SF skal bekæmpe når regeringen sparer på arbejdstilsynet og normeringer så faglærte og ufaglærte arbejder til de segner.

 

  • Psykiatrien skal styrkes. SF skal et klart fokus på forebyggelse, så folk får hjælp før de for alvor kommer ud over kanten, men der skal også etableres flere psykiatriske sengepladser. Samtidig skal vi i SF gå foran i kampen for, at fjerne tabuerne omkring psykiske lidelser. Alle har ret til en værdig behandling, ung som ældre.

 

  • Bedre og billigere kollektiv trafik. Det er nødvendigt, at SF holder fanen højt og kæmper for, en velfungerende og sammenhængende kollektiv trafik på Sjælland. Der er brug for et solidt alternativ til bilen.