Generalforsamling

Onsdag den 18. maj blev der afholdt Generalforsamling i SF-Faxe

Traditionen tro begyndes generalforsamlingen med en hyggelig middag for alle de fremmødte medlemmer, hvor der selvfølgelig er uformel politisk snak omkring bordet.

SF bestyrelse var på valg, og blev med applaus konstitueret således:

 

Formand Henrik Friis

Kasserer Stig Herold Nielsen

Sekretær Bente Ovesen

Bestyrelsesmedlem Mogens Stilhoff

Bestyrelsesmedlem Charlotte Poulsen

Her er et lille udpluk af formand Henrik Friis beretning

og den efterfølgende debat.

 

Flygtningene bliver gjort til syndebukke for mange negative ting i vores samfund. Men de penge, der bruges på flygtninge, tages fra Ulandsbistanden, så midlerne bliver bare kanaliseret om og støtter DK i stedet for Ulandene. SF kan ikke gå ind for oprettelse af ”flygtningelandsbyer” en romantiseret sprogbrug for flygtningelejr.

Danmark fører krig i bl.a. Afghanistan, Irak, Syrien på forunderlige præmisser. Jo, der er sandelig brug for SF.

 

Vi er stadig et rødgrønt parti,

I byrådsregi er der et godt samarbejde bestående af SF, A, Venstre og C. Et samarbejde på tværs af partier, der betyder så meget for en sund kommune med en god økonomi.

Det er godt for Faxe Kommune, og det er godt for SF, som med sit ene mandat, Mogens Stilhoff, i Byrådet har forholdsvis stor indflydelse. Der var tak til Mogens Stilhoff, som fortsætter så længe, han kan.

Der var en tak til de mange kommunale medarbejdere for deres store arbejdsindsats.

Omprioriteringsbidraget er en regulær besparelse, der fratager kommunerne deres selvbestemmelse. Der kommer til at ske besparelser på områder, der er vigtige for SF, og det er dødurimeligt. Pengene, eller i hvert fald nogle af dem, bliver måske tilbageført, men da øremærket.

 

SF går ind for en visionær affaldspolitik, og vi havde gerne set en aftale i hus i samarbejde med A’erne og Affald Plus, men vi er endnu ikke nået så langt, som det var hensigten. Vi vil i SF præge debatten og arbejde for en langt bedre udnyttelse af vores affald.

 

SF fik stor opmærksomhed fra pressen omkring Landsmødet, da man anede uoverensstemmelse imellem ledelsen og baglandet. Bl.a. var Michael Graakjær i TV2’s MorgenTV. SF vil gerne den åbne debat men var meget hæmmet af regeringssamarbejdet.

Udtalelsen fra Landsmødet handler meget om at være et PARTI I HANDLING. Det taler vi mere om på næste medlemsmøde.

 

SF-faxe er en aktiv partiforening, med 43 medlemmer. Vi forsøger at være synlige og deltage i mange begivenheder: Kulturnatten, 1. maj, diverse messer m.fl. Det er også en social forening, der gerne samles i hyggeligt lag.

Der bliver afholdt ca. 10 medlemsmøder om året, et par af dem som temamøder. I 2015/16: Besøg på Vibeengskolen, Tycho Brahe Centeret og en aften med Business Faxe, hvor Jesper Ib Paulsen udtrykte glæde over SFs vilje til og ønske om samarbejde med erhvervsliv med en grøn profil.

 

Michael Graakjær synes, vi har en spændende udfordring i at finde vores SF profil. Efter Murens fald kunne rødt godt være et skældsord. Og der er stadig en klassekamp, der skal kæmpes, for selv om du tror det, så viser chefen sig måske ikke altid at være din bedste ven. Vores sociale sikkerhedsnet er blevet tyndt. Der er ingen arbejdskampe – er det, fordi ”nogen” er bange for at miste arbejdet?

Der er blevet nedsat udvalg under Landsledelsen, så regionerne og medlemmerne kan være med til at politikudvikle. Medlemmerne vil ikke ”bare” sætte plakater op – vi vil lave noget konkret politik, som kan bruges.

 

Vi skal have italesat den røde profil – vi skal være skarpe – vi skal være resultatsøgende.

 

Vi skal passe på vores miljøer (Vestkysten, gylleudledning, pesticider m.m.m.).

Michael Graakjær sluttede debatten med at udtrykke sin vrede over den nuværende regerings energi- og miljøpolitik, ja, alle de steder, hvor Danmark har været foregangsland bliver kørt tilbage. Det er rystende at se, hvor hurtigt landvindingerne bliver kørt tilbage. Når vi kommer tilbage i regeringen, skal vi til at genoprette det hele. ”Omprioriteringen” er skabt for at give skattelettelser – ren signalpolitik – skønt de fleste er glade for at betale skat, så længe pengene går til det fælles velfærd.

 

Henrik Friis nævnte to fokuspunkter for det kommende arbejde: KommunalValget 2017 og handleprogrammet fra Landsmødet. Vi skal ikke bare snakke om det – vi skal handle på det og snarest muligt i gang med et valgprogram. Vi skal gribe tendensen, inddrage medlemmerne i politikudviklingen og benytte os af, at vi har fået en region, der har handlet og fået ting igennem. Vi skal lægge nogle kræfter i at få ting fra partiforeningerne til regionerne og videre til Landsledelsen.