Byrådsmedlem for SF

 

Du kan møde Mogens

til stort set

alle arrangementer

og SF aktiviteter.

Mogens er altid ude og møde mennesker og han holder meget af at tale politik.

 

Byrådsmedlem Mogens Stilhoff

Jeg har tre hoveddpunkter i mit kommunalpolitiker arbejde:

 

Erhvervspolitik

Skolepolitik

Ældrepolitik

Erhvervspolitik:

 

Faxe Kommune er placeret lige midt i et område der vil blive fremtidens vækstområde.

Det er besluttet, at der skal etableres en Fehmern Bælt-forbindelse, som vil stå færdig 2021.

Faxe Kommune kommer til at ligge lige i slipstrømmen af den fremtidige forbindelse mellem Nordeuropa og det øvrige Europa. Både i byggefasen og når tunnelen er færdig.

Vi skal ikke være et område, hvor trafikken blot kører forbi, men vi skal være det attraktive sted for virksomheder til at nedsætte sig.

Derfor skal vi være klar til at modtage erhvervsvirksomheder der vil etablere sig i kommunen.

Vigtigt er det også, at erhvervsområdet i Rønnede står klar til den nye udvikling. Vi skal være helt klar, når Fehmern forbindelsen er færdig. Klar til udvikling af et dynamisk og grønt vækstområde i en erhvervsvenlig kommune.

Etablering af erhvervsområdet gør det dog ikke alene. Faxe Kommune skal være kendt for den hurtige sagsbehandling, når virksomheder henvender sig.

SF foreslår derfor et ”erhvervsteam” , hvor eksperter for alle områder, hurtigt kan reagere, når virksomheder viser interesse. Miljø, plan, økonomi, Erhvervsråd og Borgmester, skal snart sagt ”sove med tøjet på” for at kunne imødekomme en interesseret virksomhed.

Jeg mener herudover, at vi skal være langt mere udfarende og opsøgende for at tiltrække nye arbejdspladser. Vi skal ikke bare vente på, at virksomhederne kommer til os.

 

Hvorfor mener jeg, at erhvervsudvikling er så vigtig for vores kommune? Vi bliver nødt til, at få skabt nye arbejdspladser i vores nærområde, i stedet for alle dem vi har tabt de seneste år. Herudover skal vi fremhæve de store kvaliteter vi har her i området. Kommunen satser markant på sundhedsområdet, med etablering af Sundhedscenter og løbende indsatser for borgerne.

Vi skal fremhæve vores pragtfulde natur, med utallige gode tilbud til både fastboende og turister og ikke mindst det rige kulturliv.

 

Skolepolitik:

 

Den gennemførte ændring af skolestrukturen, har medført frigørelse af ressourcer.

Jeg mener, at alle de frigjorte midler, skal forblive i skolevæsenet. Denne fastholdelse af ressourcerne i skolevæsenet, har allerede medført, at vi har kunnet hæve timetallet fra minimums timetal til vejledende timetal. En helt afgørende forudsætning for kvalitet i folkeskolen.

Hertil kommer en udviklingspulje og en pulje til profilskoler. Alt i alt et kvalitetsløft af folkeskolen.

 

Men vi er ikke færdige med forbedringer:

Jeg mener vi skal have den obligatoriske to-lærer-ordninger i indskolingsklasserne. Et helt nødvendigt kvalitetsløft, hvis vi for alvor skal hæve det faglige niveau.

Til yderligere hjælp til elever med indlæringsvanskeligheder, skal der etableres lektiehjælp (lektiecafe) og hjælpelærerordninger.

Jeg mener, at det er sympatisk med inklusion af børn med særlige vanskeligheder i normalklasserne. Det skal dog ikke ske uden massiv videreuddannelse af lærerne og tilførsel af flere lærerressourcer i undervisningen.

 

Ældrepolitik:

 

Dette område skal altid have højeste prioritet, hvis vi skal kalde vores samfund for et velfærdssamfund.

Der må aldrig være ældre der har behov for støtte, som ikke kan regne med hurtig,kvalificeret og passende hjælp.

Herudover skal der være et passende udbud af boliger til rådighed for vores ældre medborgere.

Endelig skal vi til stadighed udvikle vores aktivitetstilbud til ældre.

Alle ældre i alle dele af Faxe Kommune, skal have let adgang til et aktivitetscenter. Aktivitetscentrene skal have samme høje niveau som Æblehaven i Faxe- et mønstereksempel på levende og engageret tilbud til ældre.

 

Jeg har været formand for Socialudvalget i hele Faxe Kommunes levetid. I den periode har kommunen udviklet et højt fagligt niveau på ældre-og sundhedsområdet. Der er udviklet et enestående rehabiliteringsprogram, som i høj grad medvirker til, at flere ældre kan fastholde og udvikle deres ressourcer. Absolut ikke et spareprogram, men et program der skal fastholde, at ældre kan være selvhjulpne og bevare kompetencer så længe som muligt. Overskriften på vores ældrepolitik skal altid være værdighed og omsorg !

 

Endelig vil jeg nævne Sundhedscentret som et eksempel på SF politik når det er bedst ! Jeg foreslog for snart 8 år siden, at der blev etableret et Sundhedscenter i det lukningstruede sygehus i Faxe. I begyndelsen blev forslaget modtaget med skuldertræk, men i dag kan næsten alle se, at vi har fået et fantastisk tilbud i vores kommune. Et enestående tilbud med mange private, kommunale og regionale tilbud samlet på et sted. Her kan Faxe Kommunes borgere få løst langt de fleste sundhedsproblemer, istedet for, at vi skal på sygehuse langt væk fra vores bopæl.