Læserbreve

LÆSERBREV d2-11-2020

Her til formiddag var jeg en tur på stranden ved Faxe Ladeplads. Aksel Wolter havde inviterede mig ned for at se på forholdene, og de stigende uhensigtsmæssigheder som er på vej til at ske i et af vores naturskønne områder. Området ved Faxe Ladeplads er et vigtig område for os alle at kunne have glæde af. Der ligger en høring med svarfrist den 30 nov. 2020 om nedlæggelse af Klintevej som er en privat fællesvej.

Det er den vej som gør det nemt og lige til at færdes på, som borger med handicap, gangbesværede eller til de forældre med små børn, som gerne vil have en barnevogn med til stranden. Vejen ligger lige op ad den rampe som er lavet til gangbesværede med et stort handicap skilt. Det vil være rigtig trist for området ved Faxe Ladeplads hvis Klintevej bliver annullerede. Hvorfor skal det være en labyrint at skulle finde til stranden og nyde den skønne natur, hvis man kommer fra byen i Faxe Ladeplads?

Der bør ske andre tiltage i samme område, det bør ske i forhold til at gøre det nemmere for borger at kunne færdes i naturen. Man skal kunne gå en tur uden af skulle i karambolage med de borger som har grund ud til stranden. Lige nu kan det kan være rigtig svært at se hvor man må færdes da den gamle sti er forsvundet. Det kan især være svært på denne årstid, da strand er ekstraordinær fyldt med meget tang, og det ikke er muligt  at gå  langs vandkanten alle steder. Det har gjort at de borger som bor ved stranden er begyndt at tage sagen i egen hånd. Så det bliver lagt haveaffald ud på nogen af stierne, samt skiltning om privat område er til at se allevegne. 

Faxe kommune bør tænke over en helheds plan, så alle borger kan færdes, bo og nyde stranden ved Faxe Ladeplads i fællesskab.

Michelle Frese

Bestyrelsesmedlem, SF Faxe


Breddammen 1


Pressemeddelelse

11-11-2020


SF-Faxe har valgt Folketingskandidat

Valget faldt på nuværende folketingsmedlem Anne Valentina Berthelsen.


På Christiansborg er Anne SF´s  Transport, EU, Forsvars og Indfødsretsordføre.


Vi ser frem til,endnu engang, at skulle føre valgkamp for og med Anne.

Det fortrinlige og tætte samarbejde, vi havde under sidste valgkamp ,er forsat efter at Anne er kommet i folketinget .Siden Anne blev valgt ind i folketinget ,har hun kæmpet en utrættelig kamp for penge til nye skinner til Østbanen- en stædig kamp der stadig pågår, med at overbevise Transportministeren Benny Engelbecht, om flere penge til privatbanerne.

Kampen for penge til privatbanerne er højaktuel i disse dage , hvor der er gang i finanslov og infrastruktur forhandlingerne 


 Med venlig hilsen 

Stig Herold Nielsen

Formand for SF-Faxe


 Læserbrev.


Allan Tirsgaard har d. 28. oktober et glimrende læserbrev i Haslev-Faxe Posten vedrørende erhvervsklimaet i Faxe Kommune.

Allan Tirsgaard påpeger meget relevant, at Faxe Kommune nærmer sig en absolut bundplacering som erhvervskommune. En placering som nr. 90 ud af 93 kommuner, er virkelig katastrofalt. Det udstiller i høj grad, at der er et byrådsflertal der totalt mangler kompetencer til, at bidrage til udvikling i kommunen. Vi hører en masse fra byrådsflertallet om deres budget for 2021. Det skulle indeholde en række forbedringer, men det er svært at få øje på, at det samme flertal har haft fokus på udvikling af kommunen og kommunens erhvervsliv. En rutchetur på 27 pladser nedad listen, burde dog kunne få en massivt borgerligt flertal til gå i aktion.

Som det påpeges i læserbrevet, er der en række initiativer der umiddelbart kan iværksættes, for at støtte op om en udvikling af erhvervsklimaet i kommunen. Det er dog en forudsætning, at kommunen er aktiv og udfarende i, at etablere et frugtbart samarbejde med erhvervslivet. Når f.eks. det nævnte initiativ til etablering af en Håndværkerefterskole i Haslev kuldsejlede, burde det være Faxe Kommune, der aktivt understøttede fortsatte initiativer til etablering af skolen, men intet skete fra kommunens side.

Ligeledes nævnes manglende initiativer til etablering af offentlig- privat samarbejde. Der mangler tilsyneladende total mangel på den slags initiativer. Initiativer man skulle formode lå et borgerligt flertal på sinde. Men borgerligheden er nok hos flertallet, mest knyttet til småborgerlighed og mangel på visioner. Det vil i høj grad gavne innovation og udvikling af vores fælles velfærd, hvis det offentlige og private samarbejdede tæt i udvikling af vores kommune.

Hertil kommer, at Faxe Kommune har et potentiale til udvikling, som efter min opfattelse er helt unik. Vi befinder os et centralt sted på Sjælland med en rig natur gode ressourcer og med et erhvervsliv der både kan og vil samarbejde om en udvikling. Derfor er det da beskæmmende, at vi i den grad har et fodslæbende borgerligt flertal.

Michelle Frese

Bestyrelsesmedlem, SF Faxe


Breddammen 1


4653 Karise

Gratis psykologhjælp til unge under 25


Brækker du benet, får du hjælp, men knækker psyken, så står du alene.

SF har i forbindelse med SATS-pulje forliget sikret gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år. SF foreslår, at vi i Faxe Kommune skal gå endnu videre, således alle unge under 25 år, der henvises til psykolog skal have denne bistand vederlagsfrit.

Alt for mange af vores unge har ondt i livet. De er presset af eskalerende krav, hvor der stilles større og større forventninger til dem fra uddannelse og omverden. Undersøgelser viser helt klart, at unge i dag føler sig mere stressede og pressede, ligesom stadig flere unge får psykiske lidelser.

Når de så har brug for hjælp, føler de unge sig ladt alene på grund af manglende ressourcer. Det skal være nemmere at få den hjælp, som de behøver. Derfor foreslår SF, at vi fjerner brugerbetalingen, som er en barriere for mange.

SF mener, at vi i Faxe Kommune skal koble os til landspolitiske aftale og udvide ordningen op til 25 år. Det har mange andre kommuner meget klogt allerede gjort.


Henrik Friis


SF foreslår, at Faxe skal være klimakommune plus


Faxe Kommune er aktuelt klimakommune. Det er faktisk langt hovedparten af kommunerne; 70 ud af 98.

At være klimakommune indebærer, at kommunen i en indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening har forpligtet sig på at nedbringe CO2 udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2% om året frem til 2025 med 2009 som basisår. Det går pænt – ikke prangende, men pænt. Seneste opgørelse fra 2016 viser en gennemsnitlig nedbringelse af CO2 udslippet på 2,6%.


Nu spørger SF så: Skulle vi ikke øge ambitionsniveauet og søge om at blive klimakommune plus ?


Det er blot 5 kommuner. Ambitionen stiller naturligvis nogle øgede fordringer, nemlig at kommunen skal udføre klimaarbejde, der rækker ud over kommunens egen virksomhed. Der skal tages initiativer rettet mod borgere og virksomheder for at få lokalsamfundet med i bestræbelserne på at nedbringe CO2 udledningen.

Indsatsen kan indeholde mange faktorer. Her som eksempler kort nævnt energirenovering i boligselskaber og virksomheder gennem rådgivning og/eller økonomiske tilskud. Klimatilpasning med skovrejsning og regnvandsnedsivningsarealer. Grønne indkøb og økologi i arealdrift og ved bespisning i kommunens egen virksomhed. Der er langt flere mulige tiltag.

SF ser gerne Faxe Kommune kendt som den grønne kommune. Lad os udarbejde en ambitiøs klimaplan i kommunen, der forpligter i forhold til den ønskede grønne profil. Og lad os opsætte nogle visioner med perspektiv, der rækker bare lidt ud over vores egen andedam.

SF vil i den kommende byrådsperiode stille forslag om, at Faxe søger at blive klimakommune plus !   

Nu ved du i hvert fald, hvad SF står for og vil slås for.

Henrik Friis