Læserbreve

REGIONS VALG 2021


Der har d. 20-9-2020 været kandidat møde  til Regionsvalget .

Som kandidater meldte :

Charlotte Poulsen og Mona Pedersen sig til at stille op.


De blev begge valgt  og er hermed

SF-Faxes kandidater til Regionsrådet

Gratis psykologhjælp til unge under 25


Brækker du benet, får du hjælp, men knækker psyken, så står du alene.

SF har i forbindelse med SATS-pulje forliget sikret gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år. SF foreslår, at vi i Faxe Kommune skal gå endnu videre, således alle unge under 25 år, der henvises til psykolog skal have denne bistand vederlagsfrit.

Alt for mange af vores unge har ondt i livet. De er presset af eskalerende krav, hvor der stilles større og større forventninger til dem fra uddannelse og omverden. Undersøgelser viser helt klart, at unge i dag føler sig mere stressede og pressede, ligesom stadig flere unge får psykiske lidelser.

Når de så har brug for hjælp, føler de unge sig ladt alene på grund af manglende ressourcer. Det skal være nemmere at få den hjælp, som de behøver. Derfor foreslår SF, at vi fjerner brugerbetalingen, som er en barriere for mange.

SF mener, at vi i Faxe Kommune skal koble os til landspolitiske aftale og udvide ordningen op til 25 år. Det har mange andre kommuner meget klogt allerede gjort.


Henrik Friis


Nye kandidater – ja tak


Jeg havde fornøjelsen at sidde i gruppe med Steen Petersen fra Dansk Folkeparti forleden i et dialogmøde på Bavneskolen i Dalby omkring folkeskolen. Her diskuterede vi i god og konstruktiv ånd positive tiltag, der kunne gøre vores folkeskole endnu bedre.

Steen Petersen havde løsningen. Vi kunne blot skære på anlægsudgifterne og overføre dem til driften. Jamen kære Steen Petersen; det er jo det samme DF siger hver eneste gang. Jeg har forstået dit mantra. Og hvis det ikke slår til at reducere anlægsudgifterne, jager vi blot alle flygtninge og indvandrere ud af landet. Så er der guld og mammon tilbage til os andre.

SF har et ganske andet menneskesyn og en helt anden ambitiøs indstilling også til fornyelse og udvikling af kommunens anlæg. Vores skoler og daginstitutioner er mange steder meget slidte. Det er rammerne på Bavneskolen også. Skolen er bygget for 50 år siden og har ikke en indretning, der matcher fremtidens fordringer til fysiske rammer med mulighed for pædagogiske udfoldelse og undervisning af høj kvalitet.


SF mener, at vi sagtens kunne bruge den fulde anlægsramme i flere år blot for at føre vores skoler og institutioner op på kvalificeret standard. SF agerer økonomisk ansvarligt, så vi må naturligvis prioritere. Andre områder trænger ligeså. Men det vil være tude dumt at reducere på anlægsudgifter.

Generelt har jeg stor respekt for de nuværende byrådsmedlemmer, men når du taler så nedladende om Arne Rohdes og mit kandidatur under overskriften ”Nye kandidater”, så manglede vel kun et fnys.

Her tænker jeg så, at det på visse poster måske var meget godt, hvis der kom lidt nyt til.

Nu ved vælgerne i hvert fald, hvad SF står for og vil slås for.


Henrik FriisPlejeboliger


Forleden havde Michael Rosendal fra Venstre et indlæg om livskvalitet i seniorlivet.

Langt hen ad vejen kan jeg bifalde Michaels synspunkter om forebyggende indsats samt opmærksomheden omkring demens og denne sygdoms påvirkninger for de pårørende. Men filmen knækker, da Michael skriver, at vi mangler plejeboliger.


Det er ikke korrekt.


Faxe Kommune har aktuelt behovet for plejeboliger fint dækket. Vi har med min partifælle Mogens Stilhoff som formand for social- og sundhedsudvalget i årevis fuldt ud overholdt plejeboliggarantien. Udvalget analyserer behovet en gang om året, hvor kapacitetsanalysen fremgår af kommunens hjemmeside.

Først i 2022 vil der være behov for 39 plejeboliger, som så skal opføres i 2021. Det kan naturligvis forandre sig hen over årene, men giver absolut ingen anledning til panik. Der er således overhovedet ingen grund til, at kommunen kaster sig ud i eksperimenter med private plejeboliger her og nu.


I SF er vi åbne for dialog med private udbydere, men vi går ikke på kompromis med sikkerhed og tryghed for borgere med plejebehov.

Nu ved du i hvert fald, hvad SF står for og vil slås for.


Henrik FriisSF foreslår, at Faxe skal være klimakommune plus


Faxe Kommune er aktuelt klimakommune. Det er faktisk langt hovedparten af kommunerne; 70 ud af 98.

At være klimakommune indebærer, at kommunen i en indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening har forpligtet sig på at nedbringe CO2 udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2% om året frem til 2025 med 2009 som basisår. Det går pænt – ikke prangende, men pænt. Seneste opgørelse fra 2016 viser en gennemsnitlig nedbringelse af CO2 udslippet på 2,6%.


Nu spørger SF så: Skulle vi ikke øge ambitionsniveauet og søge om at blive klimakommune plus ?


Det er blot 5 kommuner. Ambitionen stiller naturligvis nogle øgede fordringer, nemlig at kommunen skal udføre klimaarbejde, der rækker ud over kommunens egen virksomhed. Der skal tages initiativer rettet mod borgere og virksomheder for at få lokalsamfundet med i bestræbelserne på at nedbringe CO2 udledningen.

Indsatsen kan indeholde mange faktorer. Her som eksempler kort nævnt energirenovering i boligselskaber og virksomheder gennem rådgivning og/eller økonomiske tilskud. Klimatilpasning med skovrejsning og regnvandsnedsivningsarealer. Grønne indkøb og økologi i arealdrift og ved bespisning i kommunens egen virksomhed. Der er langt flere mulige tiltag.

SF ser gerne Faxe Kommune kendt som den grønne kommune. Lad os udarbejde en ambitiøs klimaplan i kommunen, der forpligter i forhold til den ønskede grønne profil. Og lad os opsætte nogle visioner med perspektiv, der rækker bare lidt ud over vores egen andedam.

SF vil i den kommende byrådsperiode stille forslag om, at Faxe søger at blive klimakommune plus !   

Nu ved du i hvert fald, hvad SF står for og vil slås for.


Henrik Friis