Formandens beretning 2020

ÅRSBERETNING 15.5.19-5.9.20.
VED FORMAND, STIG HEROLD NIELSEN.
Det bliver naturligvis en årsberetning som skal ses i lyset af at Danmark
lukkede ned i marts måned, som følge af den globale Covid-19 Pandemi.
For SF Faxes betød det bla. at vi ikke kunne afholde den årlige
generalforsamling i maj måned 2020, men måtte udsætte den til september.
2019 blev et fantastisk år for SF. Her var der først valg til EU og derefter valg
til Folketinget som statsministeren trak ud til det sidste, i et forgæves håb om,
at få meningsmålingerne over på sin side.
I Faxe gik vi all-in i begge valg. Fantastisk indsats af medlemmerne hele vejen
igennem.
Valget til EU kom først. SF gik overraskende fra 1 til 2 mandater. Vi satsede
lokalt på at få Troels Stru valgt som nr 2, efter Margrethe Auken, men det
lykkedes som bekendt ikke.
Den lange, lange opslidende valgkamp drænede os godt nok for kræfter, men vi
holdt ud hele vejen og førte en gigantisk valgkamp hvor vi satsede alt hvad vi
kunne på at få Anne Valentina valgt ind og det lykkedes heldigvis – det var
bare så stort et øjeblik. SF gik fra 7 – 14 mandater på landsplan og fra 1-3
mandater i Region Sjælland.
Efter sommerferien fortsatte vi med, at være tilstede og synlige alle tænkelige
steder og deltog bla i aktiviteter, så som Foreningernes dag, Stafet for Livet,
Kulturnat med mere.
I november havde vi besøg af SFs næstformand Serdal Benli, som mødte med
et glimrende oplæg om den kommende kommunalvalgkamp.
Vi stod også for det første Borgermøde, på Østsjælland, om nye skinner til den
kriseramte Østbane. Anne Valentina deltog som Folketingsmedlem og
berettede om sine forhandlinger med ministeren. Vi fik stor ros for initiativet
fra lokalpolitikere, brugere af Østbanen og erhvervslivet.
Straks fra starten af 2020 gik vi i gang med forberedelserne til kommunalvalget
2021. Vi besluttede os for 4 fokusområder. Det første blev Klima, Miljø og
Natur. 5 Januar afholdt vi en meget vellykket temadag med oplæg af Troels
Stru Schmidt og vi var også medarrangør første februar af en Temadag, over
samme emne, i Regionsregi og igen med Troels som oplægsholder.

Vi besluttede os for at afgive Faxe Kommune et høringssvar på kommunens
oplæg om kommende politik på området. Facebook siden Faxe Intern blev
taget i anvendelse og her bidrog et utal af medlemmer med masser af indspark,
forslag, ønsker med videre.
Sluttelig samlede Nelle Søndermand det hele sammen til et høringssvar og vi
blev den eneste politiske forening der bidrog med et sådant.
Nok fik vi ikke Troels valgt til EU, men det lykkedes på SFs Landsmøde, lige
inden nedlukningen, at bidrage lidt til, at få Troels valgt ind i Landsledelsen.
Vi lod os ikke helt stoppe af Corona nedlukningen. Vi kommunikerede via
Faxe Intern og forsøgte os også med videomedlemsmøder. Det voldte en del
vanskeligheder i starten, men takket være Ivan lykkedes det til sidst. Vi har
også været synlige med 2-3 læserbreve i perioden.
Efterfølgende er der nu på Faxe Intern indkommet oplæg over flg temaer:
Marieke og Nicklas: Dagtilbud og skoler. Mogens: Ældrepolitik. Bente:
Kulturpolik. Aktuelt mangler vi et oplæg fra Ivan om Teknik og miljø.
Det er vigtigt, at vi alle nu bruger vores kræfter på, at få gang i udarbejdelsen
af valgprogrammet. Alle medlemmer opfordres til , at læse oplæggende
igennem igen og bidrage konstruktivt i kommentarfeltet, på samme måde, som
da vi arbejdede med klima, natur og miljø. Det må være en klar hovedopgave,
for den kommende bestyrelse, at bidrage til at denne opgave får en
hovedprioritet, feks gennem tilrettelæggelse af temamøder over de enkelte
fokusområder.
Det er særdeles vigtigt, at vi får et valgprogram på plads, inden bestyrelsen i
maj 2021 indkalder til et særskilt kandidatmøde. Vigtigt at vi får et
valgprogram, som især kommende spidskandidater har medvirket aktivt i
udarbejdelsen af og som de kan stå helt og aldeles bag.
Charlotte er netop blevet genvalgt til bestyrelsen i SF-region Sjæland og hun
har høstet ros for sit arbejde, ligesom der har været udtalt ros til Ivan for hans
indsats som koordinator i valgkampen og Michelle er netop blevet valgt som
revisor.
I Regionen står vi overfor, at skulle beslutte os for opstillingsform og valg af
kandidater til Regionrådsvalget.
I byrådet, hvor vi ikke er en del af flertallet, kæmper Henrik en ihærdig kamp
for at imødegå nedskæringer og besparelser på alt hvad der hedder velfærd.
Derimod kæmper Henrik for, at kommunen leverer på, at vi i Faxe ogsåskal
have gennemført minimumsnormeringer. Vi har også fremsat forslag om, at de

tre nedslidte daginstitutioner, i Haslev, erstattes af en ny stor institution. Et
forslag, der er ved at vinde forståelse for, hos de fleste andre partier i byrådet.
Vi er lidt skeptiske ved at investere i 16 socialrådgivere til forebyggende
indsats, hvis der ikke også følger penge med til ”varme hænder”.
Henrik kæmper også imod forslag om skattelettelser. At kommunen pludselig
råder over en god økonomi, skal da udnyttes til at sætte gang i de mange
områder hvor vi halter bagefter. Der er rigeligt med ønsker om ny svømmehal,
manglende cykelstier, renovering af asfaltvejene, klima- og miljøtiltag etc.
Stig Herold Nielsen
Formand, SF-Faxe.