Charlotte

Chalotte Poulsen kandidat til Regionsrådet

Jeg er født i 1957 og har tilbragt min barndom på naturskønne Fyn.

Vi flyttede som familie til Ebbeskov, Faxe i 1997.

Jeg har 5 voksne børn, hvoraf den mindste på 25, stadig bor i huset.


Jeg har en kandidat i sygepleje og arbejder til daglig som

intensivsygeplejerske på Slagelse intensivafdeling. 


Min fritid bruges på politik, ture i det grønne og sociale fællesskaber.Mine mærkesager er:


Sundhed og forebyggelse, hvilket jeg mener er underprioriteret i vores samfund. Der er fx alt for mange der bliver syge på grund af et dårligt arbejdsmiljø, hvilket ikke burde være tilfældet i et moderne samfund, hvor vi ved, at et godt og sundt arbejdsmiljø, betyder større arbejdsglæde og overskud der leder til færre sygedage.

Det har i alt for lang tid været tempo og økonomi der har styret velfærden, nu er det på tide at sætte systemet ind i en kontekst, hvor man tænker på det enkelte menneskes velbefindende. Der skal ro på! Mennesker er levende væsner og ikke robotter, der skal optimeres i et væk.

Samarbejdet mellem hospital og hjemmepleje skal styrkes.

Værdige og trygge patientforløb er afgørende for, at ældre patienter genvinder helbredet og kan klare sig selv bedst muligt. For at sikre patientsikkerhed og et trygt patientforløb skal hospital og kommune planlægge udskrivningen og behovet for fortsat pleje allerede under indlæggelse. På den måde mindsker vi risikoen for unødvendige genindlæggelser.

Udgangspunktet skal være patientens behov, som skal vurderes i samarbejde med patient, hospital og hjemmeplejen. Fokus skal være at støtte borgeren i at kunne klare hverdagen i eget hjem igen. Patienten skal opleve en værdig sammenhæng og en høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen - og samtidig opleve at være inddraget i egen behandling og pleje.


Klima og miljø skal vi passe på. Der skal være bedre mulighed for at anvende de offentlige transportsystemer. Der skal køre flere el-biler på vejene og der skal anvendes el-biler i det offentlige, hvor der er mulighed for det.

Der skal solceller på offentlige bygninger og der skal energioptimeres, hvor det er muligt. Jo grønnere vores verden bliver desto større er sandsynligheden for at fremtidens generationer får lov at leve i et sundt og bæredygtigt samfund. Det skal ikke være et valg, men et krav at vi passer på naturen, bruger den skånsomt og samvittighedsfuldt.


Det inkluderende samfund. Der er alt for mange mennesker der bliver ekskluderet i Danmark, de føler sig utilstrækkelige og føler de skal leve op til helt urealistiske standarder. Vi er nødt til at give plads, invitere og tage vores ansvar så unge mennesker kan få et job, en læreplads eller få hjælp til at komme i gang med en uddannelse. Unge mennesker skal ikke dømmes ude, bare fordi de mangler et lille skub eller mere omsorgsfulde vilkår.


De mennesker der ikke er istand til at arbejde på samfundets vilkår skal igennem sociale fællesskaber hjælpes til at få et værdigt, meningsfuldt og indholdrigt liv. 

Der er alt for mange der bliver presset gennem ressourceforløb og arbejdsprøvninger, der nedbryder dem og forværrer deres udfordringer, når de måske i virkeligheden havde bedre af at få ro og stabile forhold. 


Boliger til udsatte grupper. Der findes stadig hjemløse i vores samfund. Det er svært at forestille sig i et rigt og oplyst land som Danmark. Det burde være muligt for os at bygge tidssvarende boliger eller husvogne med plads til enlige som ikke har mulighed for at anskaffe sig en bolig. Det er nedbrydende for et menneske at være hjemløs i for lang tid. Et herberg er fint, hvis man i kort tid mangler et sted at bo, men ikke fint hvis der er tale om måneder og år.


Ligeledes bør der være flere boliger i tilknytning til de forskellige uddannelsessteder. I de tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre, bør infrastrukturen til ungdomsboligerene være anlagt på en sådan måde, at det er nemt at komme til uddannelsesstedet.