Mona

Mona Pedersen kandidat til Regionsrådet

Jeg er født i 1962 og opvokset i Brøndby. Min familie og jeg flyttede til Faxe i 1984.

Er mor til 4 voksne børn på hhv. 39, 34, 23 og 21.

De to yngste bor stadig hjemme.


Jeg er aktiv i lokalsamfundet med bl.a. bestyrelsespost i Støtteforeningen for Friskolen og en suppleantpost ved det lokale vandværket.


Er uddannet i Bikuben og sluttede i bankverdenen i 1992. Afsluttede en merkonom i regnskab og var en årrække selvstændig bogholder/revisor.

Jeg er nu regnskabsmedarbejder ved SF på Christiansborg.


Mine mærkesager er:


Børn og unge, jeg er især bekymret for de børn og unge, der har udfordringer og som ikke modtager den hjælp de har brug for. Ofte er det afgørende hvilken kommune barnet eller den unge bor i.

På vores lille skole, Spjellerup Friskole og Fribørnehave, har jeg set de dårlige eksempler på, hvor forskelligt børnene, der er anbragt i familiepleje, bliver håndteret i deres hjemkommuner.

I regionen vil jeg arbejde for, at der bliver en lettere adgang til råd og vejledning for pårørende til og for børn og unge med alvorlige psykiske og psykiatriske problemer.

I dag skal man via egen læge, for at komme i kontakt med psykiatrien. Jeg foreslår en psykiatrisk hotline, som kan tage sig af akutte henvendelser fra unge eller deres forældre, der så ud fra samtalen, kan henvise og aftale tid til samtale med en psykiater.


Vores infrastruktur -det, der binder vores byer og sammen, så vores unge kan komme til det uddannelsessted, hvor de er optaget, er en kæmpe mærkesag. Jeg har selv mærket på egne børn, hvor svært det er at komme fra A til B uden at starte kl. 5 og være hjemme igen kl. 18.

Lige nu er det skinnerne på Østbanen, der er det store fokus. Vi bliver hægtet helt af, hvis der ikke er en effektiv togforbindelse til de større byer. Både fra Faxe men naturligvis også Stevns.


Vores ældre i yderområderne er ligeledes afhængig af at vi bibeholder de lokale busruter, så de har en chance for at komme til lægen eller få handlet, uden altid at skulle bede om hjælp. De fleste ældre har boet mange år samme sted og ønsker ikke at flytte før det er absolut nødvendigt.


Så for at få de unge med børn ud til de små byer og sørge for at de ældre kan blive, er det yderst vigtigt at vi har stor fokus på offentlig transport.

Hen over det hele skal der være en grøn klima tråd, så vi også i regionsregi kan være med til at nå de fælles mål.