Drop skattelettelser

ULIGHED: Afskaf børnefattigdom - skrot skattelettelserDet er på tide at gøre op med regeringens fattigdomsskabende politik, som er direkte årsag til, at børn i Danmark vokser op i fattigdom.


V-regeringen afskaffede den officielle fattigdomsgrænse, som den tidligere S-SF-R-regering havde indført. Men en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der er blevet markant flere fattige børn i denne regeringsperiode – baseret på de kriterier, regeringen altså behændigt har afskaffet.

Det skyldes især de såkaldte fattigdomsydelser: Kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen.


Det er et problem både på kort og langt sigt – også for samfundet. Risikoen for, at børnene ikke får en uddannelse senere i livet, og at de på et tidspunkt kommer til at modtage offentlige ydelser, stiger for hvert år, de er tvunget til at leve i fattigdom.


Derfor vil  SF afskaffe fattigdomsydelserne, forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere med 50 pct. samt gøre det obligatorisk, at børn fra fattige familier skal tilbydes et fritidsklippekort uanset, hvilken kommune de bor i.


Finansieringen skal findes ved at aflyse de skattelettelser, som fattigdomsydelserne skulle finansiere, og samtidig skal skatterabatten til rige virksomhedsarvinger annulleres.

REGIONS VALG 2021


Der har d. 20-9-2020 været kandidat møde  til Regionsvalget .

Som kandidater meldte :

Charlotte Poulsen og Mona Pedersen sig til at stille op.


De blev begge valgt  og er hermed

SF-Faxes kandidater til Regionsrådet