Politik

VELFÆRDSLØFT, TAK

 

Rigtig mange danskere mærker Venstres store velfærdsnedskæringer. Imens har den blå blok travlt med at slås om skattenedsættelser.

 

Her er et alternativ:

Begrav skattelettelserne !!

Indfør i stedet et midlertidigt velfærdsbidrag og sæt ind overfor skattesnyderne - så kan vi måske få velfærden tilbage på sporet!

Det vil betyde at kan vi få flere hænder i børneinstitutionerne, bedre skoler og en bedre hjælp til de arbejdsledige.

Et midlertidigt velfærdsbidrag vil sige, at en almindelig lønmodtager skal bidrage med ca 50 kr. om måneden og en direktørfamilie skal bidrage med 227 kr.  sammen med indsatsen mod skattesnyd, vil det give 60 milliarder.

 

60 milliarder vil betyde et markant løft af velfærden.


VELFÆRDSLØFTET

 

* Indsats mod dårligt arbejdsmiljø, nedslidning

og sygedage 

*Gratis psykologhjælp til unge

*Flere voksne pr barn i institutionerne 

*Bedre hjælp til arbejdsledige


SF FORSLAG TIL VARIGTLØFT AF PSYKIATRIEN


Der er brug for en markant bedre børne- og ungepsykiatri, siger SF’s psykiatriordfører Trine Torp.

I dag får børn og unge ofte medicin, der ikke er godkendt til deres aldersgruppe, fordi der ikke er ressourcer til  fx psykoterapi, pædagogisk støtte eller andre behandlingsformer.  50 yngre læger og psykologer skriver i en kronik, at psykisk syge børn og unge behandles som enheder på et samlebånd. Det er derfor vigtigt at give psykiatrien et varigt løft.

 

SF foreslår, at der blandt andet skal være forbud mod brug af psykofarmaka til børn og unge, hvis det ikke er godkendt til børn. Derudover Skal forbruget af medicin i børne- og ungdomspsykiatrien kortlægges samt hvilke konsekvenser medicinen har.  Børn og unge skal ikke unødvendigt parkeres på medicin.