Folketingskandidat

  SF FAXE har valgt Anne Valentina Berthelsen som vores folketings kandidat til næste valg

                                                                                      Jacob Mark                                Anne Valentina Berthelsen

Jeg kæmper for:


Giv vores børn RO på

Flere børn føler sig pressede og får angst og depresioner.Invester i flere voksne om børnene i vuggestuer, børnehaver og SFO'er.Indfør minimumsnormeringer,drop nationale test og ranglister, Giv lærerne i skolen tid til  forbere-delse.

En RO på reform for hele vores samfund

Vi skal have flere sygeplejjersker på sygehusene.Gør det lettere at få skoleudsættelse.Droppe uddannelsesloftet.Gøre det muligt at trække sig tilbage,før man bliver nedslidt.Give mere tid i ældreplejen.

Giv hinanden RO på


Jeg vil :

Et sundhedsvæsen i verdensklasse,hvor du føler dig i trygge hænder og som når helt ud til de fjerneste afkroge af landet.Det kræver flere hænder på hospitaler /sygehuse,mindre centralisering og flere penge til forskning


En Psykiatri i balance

med mindre tvang, kortere ventelister og langt flere sengepladser.

Psykiatrien skal have blik for den enkeltes behov og der skal være tid og penge til at skræddersyede behandlingsforløb.

Både de forebyggende og de rehabiliterende indsatser skal styrkes og være tættere på borgerne