Folketingskandidat

REGIONS VALG 2021


Der har d. 20-9-2020 været kandidat møde  til Regionsvalget .

Som kandidater meldte :

Charlotte Poulsen og Mona Pedersen sig til at stille op.


De blev begge valgt  og er hermed

SF-Faxes kandidater til Regionsrådet

  SF FAXE anbefaler at du stemmer på en af følgende tre kandidater der er opstillet i Region Sjælland

               Charlotte Poulsen                                      Jacob Mark                                Anne Valentina Berthelsen

Jeg stiller op som folketingskandidat, fordi jeg synes politik er den bedste måde at få indflydelse på.

Jeg arbejder til dagligt som sygeplejerske og kan se hvordan det offentllige system bliver mere  og mere presset.

Derfor må vi få mere ro på. Der skal være tid til at sørge for en ordentlig behandling af de mennesker der er i kontakt med det offentlige system. Det gælder alle både børn voksne og gamle.

Miljøet har høj prioritet, der skal være en god offentlig transport, så der er lige mulighed for at blive kørt med tog eller bus, uanset om man bor i de store centrale byer eller i mindre byer.

Jeg kæmper for:


Giv vores børn RO på

Flere børn føler sig pressede og får angst og depresioner.Invester i flere voksne om børnene i vuggestuer, børnehaver og SFO'er.Indfør minimumsnormeringer,drop nationale test og ranglister, Giv lærerne i skolen tid til  forbere-delse.

En RO på reform for hele vores samfund

Vi skal have flere sygeplejjersker på sygehusene.Gør det lettere at få skoleudsættelse.Droppe uddannelsesloftet.Gøre det muligt at trække sig tilbage,før man bliver nedslidt.Give mere tid i ældreplejen.

Giv hinanden RO på


Jeg vil :

Et sundhedsvæsen i verdensklasse,hvor du føler dig i trygge hænder og som når helt ud til de fjerneste afkroge af landet.Det kræver flere hænder på hospitaler /sygehuse,mindre centralisering og flere penge til forskning


En Psykiatri i balance

med mindre tvang, kortere ventelister og langt flere sengepladser.

Psykiatrien skal have blik for den enkeltes behov og der skal være tid og penge til at skræddersyede behandlingsforløb.

Både de forebyggende og de rehabiliterende indsatser skal styrkes og være tættere på borgerne