Regionen

Regionsrådet : er de valgte  politikkere som er valgt ved regionsrådsvalget, der afholdes samtidig med folketingsvalg.

Regionsrådet varetager alt indenfor sygehuse, Psykiatri,off.transport,

råstof udvindning. 


I SF -Faxe opstiller vi 

Mona Pedersen

Charlotte Poulsen til denne opgave 

SF-har en regionsbestyrelse, der støtter de valgte SF medlemmer i REGIONSRÅDET.Der er 9 bestyrelsesmedlemmer .

SF -Faxe er i bestyrelsen repræsenteret  af 

Charlotte Poulsen som netop er blevet  genvalgt for sin anden periode