Børn

Børn


En af SFs mærkesager er det gode børneliv. Både fordi det klæder børnene på til en succesfuld vej gennem uddannelsessystemet, kan være med til at bryde den negative sociale arv, og fordi det gør Faxe Kommune attraktiv for børnefamilier.


Der skal være forskellige muligheder for valg af pasningsordninger, altså dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Normeringen på institutionerne skal være ordentlig


vuggestuer højst 3 børn pr. voksen og

børnehaver højst 6 børn pr. voksen. 


SF vil arbejde for at fastholde, at børnene fortsat som standard først rykkes op i børnehaven når de fylder tre år.

SF vil arbejde for en styrkelse af fagligheden blandt det pædagogiske personale.


Ligeledes vil SF arbejde for gode læringsmiljøer i institutionerne, såvel ude som inde.

For at medvirke til en god inklusion skal der laves en tidlig og intensiv pædagogisk indsats for børn med særlige behov.


SF vil styrke indsatsen for de familier, der har det særligt svært, og vil gøre deres møde med det kommunale system lettere, fx ved at arbejde for at familien som regel kun møder én koordinerende sagsbehandler. God inddragelse af børn i sagsbehandlingen skal sikres gennem målrettet opkvalificering af sagsbehandlerne.