Erhverv

Erhverv


SF vil arbejde for, at Faxe Kommune giver gode muligheder for etablering og drift af virksomheder.

Derfor skal kommunen have en meget aktiv erhvervspolitik, hvor iværksættere skal understøttes, og hvor der samtidig skabes gode rammer om virksomhederne.


Vi vil have særlig fokus på at tiltrække grønne virksomheder og vil arbejde for en styrket indsats med klar strategi for at tiltrække denne type virksomheder, især for at skabe livskraft i Eco Valley.


Kommunen har samtidig gode potentialer for at styrke turismen baseret på de mange naturskønne områder og muligheder for aktiv og oplevelsesorienteret turisme.