Kultur og fritid

Kultur og fritid


Kultur- og fritidsaktiviteter opstår typisk i lokalmiljøerne. SF vil arbejde aktivt for at understøtte sådanne initiativer i hele kommunen. Foreninger og små inititativer skal nemt og billigt have adgang til lokaler til deres aktiviteter. Udover Kulturnariet i Haslev skal der derfor også etableres kulturlokaler i Faxe.


Økonomisk trængte børn og voksne skal også have mulighed for at deltage i aktiviteterne.  Derfor skal muligheden for at søge støtte øges og også omfatte voksne og tilbydes langt mere proaktivt til udsatte familier.