Personale

Personale


SF vil arbejde for, at Faxe Kommune har gode arbejdsvilkår for kommunens ansatte.

Kommunen har mange dygtige medarbejdere, der gennem deres indsats spiller en afgørende rolle for vores velfærdssamfund. Medarbejderne skal anerkendes for deres indsats og mødes med tillid.

SF vil arbejde for, at medarbejderne kan have fleksible arbejdstider, ligesom kommunen skal have en visionær trivsels- og uddannelsespolitik for sine ansatte.

Samtidig samarbejder kommunen gennem udbud med andre, hvor vi fortsat vil arbejde for sociale klausuler samt praktik- og lærepladser.