Skole

Skole


SF vil arbejde for, at Faxe Kommune har en stærk folkeskole.

Folkeskolen skal netop være folkets skole og hermed en afgørende kulturbærende kraft i samfundet til styrkelse af fællesskabet. Dette kræver en markant politisk prioritering af folkeskolen.

En kvalitetsfyldt folkeskole sættes fri, således den enkelte skole får ordentlige rammer til i vid udstrækning selv at tilrettelægge og præge sin aktivitet. 

Der skal være maksimumgrænse på 24 elever i klasserne og tolærer-ordninger i indskolingen.


En afgørende forudsætning for god undervisning er dygtige og veluddannede pædagoger og lærere. Medarbejderne i folkeskolen skal sikres gode arbejdsvilkår, hvilket bl.a. indebærer behov for bedre og langt mere fleksible vilkår for forberedelse. Dette er også medvirkende til at være en attraktiv arbejdsplads for dygtige lærere og giver ro og stabilitet i folkeskole.


De nuværende skoler skal sikres fortsat eksistens, således mindre børn garanteres undervisning i nærmiljøet.

For de større børn er behovet anderledes. Her bliver faglighed med dedikerede lærere, differentierede undervisningsmæssige tilgange, faglige profiler og uddannelsesforberedende skolemiljøer af større vigtighed. Derfor vil SF anbefale, at kommunen får enten én samlet overbygningsskole eller en overbygningsskole i hvert af de tre skoledistrikter, således folkeskolen får optimale muligheder for at etablere et inspirerende og motiverende undervisningsmiljø.


Vi går stærkt ind for inklusion i skolen, men det forudsætter rigelige ressourcer. Inklusion som spareøvelse er dømt til at mislykkes og har store menneskelige konsekvenser.

Børn og unge mennesker er i livet og uddannelsessystemet under stadig større pres, hvorfor vi foreslår gratis psykologhjælp til unge under 25.