Trafik

Trafik


SF vil arbejde for, at Faxe Kommune har gode trafikale forbindelser.

Vi går naturligt ind for styrkelse af den kollektive trafik. Dette er særligt væsentligt med kommunens beliggenhed, der for flere vil fordre muligheder for at pendle til uddannelse eller arbejde.


Vi vil have særlig bevågenhed på bløde trafikanter, såvel gående som cyklister, der skal have gode og sikre vilkår. Fortov, stier og veje skal have god kvalitet. Især skoleveje skal være sikre for de bløde trafikanter, og stisystemer udbygges.

En forudsætning for, at Kommunens ejendomsstrategi ikke går ud over kommuenns borgere er, at der skabes  bedre forbindelser på tværs af byerne for alle dem, der ikke har en bil, fx gennem cykelstier og bedre offentlig transport. 


Kommunens centrale aktører skal dermed være nemt og hurtigt at komme til, som fx Sundhedscenteret eller administrationsbygningerne i Haslev. 

Vi vil arbejde for cykelstier mellem Haslev og Dalby samt mellem Faxe – Hårlev og Haslev – Rønnede. Haslev har fortsat behov for en omfartsvej nordøst om byen, samt en underføring under jernbanen.