valgoplæg kultur debat

Kulturpolitik for SF Faxe


SF Faxe ønsker og vil arbejde for lige muligheder for Faxe Kommunes borgere for at opleve kunst og kultur, sport og idræt. Det er vigtigt, at børn og unge, ældre, dem midt imellem, amatører og professionelle på tværs af sociale skel har mulighed for at deltage i kunst- og kulturaktiviteter, sport og idræt.


BØRNE- OG UNGE

De KREATIVE SKOLER (Musikskolen, Billedkunstskolen).


Deltagelse i de kreative skolers aktiviteter skal være tilgængelig for alle børn og unge op til 18 år, der ønsker at gøre brug af skolernes tilbud.

Prisen må ikke være en hindring for deltagelse. Der gives tilskud til økonomisk trængte familier på op til 100% - dog max. 1000 kr. pr. barn pr. sæson. Til særligt udgiftestunge aktiviteter gives tilskud på op til 75%. Til den sidste kategori hører Musikskolen. Prisen vil være en hindring for udsatte familiers børn på trods af tilskud og eventuel leje af instrument.

Aktiv musikudøvelse styrker det sociale fællesskab og er vigtig for den mentale sundhed. Vi vil derfor arbejde for at sænkeprisen og derved håbe at få flere elever til de kreative skoler.


SPORTS- OG IDRÆTSKLUBBER

Der skal også her være fokus på børn og unge med særlige behov. Det gælder om at fastholde børnene og de unge i fritidsaktiviteterne, evenntuelt ved hjælp af mentorer. SSP arbejder også på gadeplan for at støtte de unge mennesker i deres aktiviteter. Vi kan støtte ansættelse af det nødvendige antal medarbejdere til området, eventuelt en rollemodel, eksempelvis en tidligere professionel sportsudøver.

Der skal være sunde fastfoodtilbud i sports- og idrætsklubber.


ÆLDRE UNGE og VOKSNE

SSP i Faxe Kommune udfører et vigtigt opsøgende, forebyggende arbejde i vores kommune, både hvor unge mødes organiseret og uorganiseret eftermiddage og aftener, weekends + efter behov. Klubberne i Ungdomsskolens regi i Haslev og Faxe Ladeplads for op til 19årige er populære og velbesøgte. Men der mangler et ”klubtilbud” for de ældre unge ud over foreningerne. Et ”Kultur”hus for de unge – et Ungehus med udspring i de unges egne ønsker er en mulighed. Vi må intensivere dialogen med de unge, der skaber utryghed rundt omkring i vores byområder og få deres ønsker for et tilholdssted.


OPLYSNINGSFORBUND.

En del af vores europæiske medborgere med midlertidigt arbejde i Danmark bør have muligheden for et intensivt danskkursus. Arbejdsulykker blandt - måske særligt østarbejdere - kunne i et vist omfang undgås, hvis de havde et bedre kendskab til det danske sprog, særligt fagsproget efter et relevant undervisningstilbud i aftenskoleregi. Der bør gives økonomisk mulighed for et tilbud af den art.

For år tilbage – 2012 – blev tilskud til kursister på overførselsindkomster fjernet, så de nu betaler fuldt kontingent til kurser i oplysningsforbundene. Der bliver stadigt flere ældre i samfundet, og det er så vigtigt, at de har muligheden for at holde sig aktive – fysisk og mentalt. Lad os få tilskuddet tilbage og dermed også en del af de kursister, der af økonomiske grunde har stopppet deres deltagelse.


TURISME

Vi vil fremme den grønne turisme – der skal etableres et sammenhængende net af cykel- og vandrestier med shelters, vandreteltpladser og naturlegepladser. Det skal være muligt at komme til alle seværdigheder i vores kommune på cykel eller gåben. Det bør være en selvfølge, at der er handicapvenlige tilgange. Der skal oprettes en app med angivelse af stier og shelters, så også turister kan finde rundt.

Ved at slå turisterhvervet sammen med erhvervskontoret kunne man etablere et mere udfarende turistbureau. Ved et øget turisttal ville borgere få ideer til øget indtjening – bed and breakfast, f.eks.


TEATER, MUSIK, BILLEDKUNST

Vi skal støtte musikere, kunstnere og teaterlivet – både amatører og professionelle. Vi skal give dem platforme at arbejde på. Det er vigtigt, at vi mærker det kulturelle liv omkring os, også selv om vi ikke altid er enige i resultaterne af de kunstneriske anstrengelser. MEN vi skal ikke være smagsdommere.

Kunne vi give de udøvende kunstnere mulighed for at blive set og/eller hørt ved at stille tribuner til rådighed en gang imellem og på den måde skabe liv på torvet i byerne? Vi synes, det er en god idé at genoptage den tradition fra tidligere, så mennesker har noget at samles omkring.


Gryden i Faxe er for blæsende til længere ophold. Vi foreslår derfor, at man i stedet opfører et amfiteater i forbindelse med Kanten – og naturligvis med handicapvenlig tilgang.