Ivan

Læserbreve fra Ivan Flændsdal

Opfundet en tidsmaskine?

Faxenyt.dk 3.01.22

Har borgmester og flertalsgrupper opfundet en tidsmaskine?
(Eller hvordan et tidsparadoks kan udspille sig også i Faxe Kommune)

Den 17/11 underskrev flertalsgruppe i Faxe Kommune en konstitueringsaftale med Ole Vive som borgmester, dette er der som sådan ikke noget skummelt eller forkert ved, vi have godt nok gerne set en anden løsning, men SF overlever nok.

Der hvor min undrer opstå er at der i konstitueringsaftalen fra d. 17/11 stå ”Nærværende konstitueringsaftale er betinget af udarbejdelsen af en politisk aftale, som partierne kan tilslutte sig. ” (Denne konstitueringsaftale er ikke længer tilgængelig på Faxe kommunes hjemme side). Denne aftale var altså alene en fordeling af poster og gode ben, politiken skulle flertalsgruppen bare lige blive enig om. Fair nok, sæt de ikke kunne blive enig og skulle arbejder samme om uenigheder de næste 4 år.

Min forventning var, så få vi nok at vide hvad de har tænkt sig rent politisk inden byrådets konstruerende møde d. 2/12, men nej, selv direkte adspurgt på dette møde fra Camilla Mayer (A) ville/kunne den genvalgte borgmester ikke give andet svar end at det politiske grundlag kom dagen efter. Der var borgmester dog lidt for hurtig, for efter mødet blev melding at aftalen ville blive offentliggjort i løbet af den næste uges tid.

Der gik ca. 6 dage før der var en aftale. (Datoen er lidt usikker, da man ikke har dateret den politiske aftale, personligt mener jeg dette er en uskik), under alle omstændigheder er den offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside d. 9/12.

Altså 6-7 dage EFTER at byrådet konstituerer sig!!!
Og første afsnit i den politiske aftaler lyder ” konstitueringsaftalen baserer sig på nedenstående politiske aftale………”

Og så sent som den 28/12 er Ole Vive citeret på Faxenyt.dk for ”Konstitueringen hviler på en stærk og ambitiøs politisk aftale. ”
Her er det at filme knækker for mig! Hvordan kan konstitueringen baserer sig /hvile på en aftale der ikke eksisterer på det tidspunkt hvor konstitueringens fandt sted? Man plejer gerne at have fundamentet klar før man bygge huset…

Så har fremtidsudgaverne af flertalsgruppe rejst baglæns i tiden for at vise fortidsudgaverne af sig selv den aftale som de 6-7 dage efter vil blive enig om, således at de med god samvittighed har kunne konstitueres sig den 2/12 med Ole Vive som borgmester?

Hvis ja: så vil jeg gerne bede Ole Vive om lottotallene på lørdag.

Hvis nej: har flertals gruppe så konstituere sig på varm luft, og gode ben?