Dit byrådsmedlem

Dit byrådsmedlem for SF i Faxe

Ivan Flændsdal

er indtrådt som suppleant for Henrik Friis i en periode.

Byrådsmedlem Henrik Friis

Bedre velfærd

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om!


Jeg vil kæmpe for, at Faxe Kommune yder en god velfærd, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentlig, og hvor ingen udelukkes fra fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at skabe lighed og forebygge sociale problemer.

Velfærd kommer ikke af sig selv.


VELFÆRD ER NOGET VI SKABER SAMMEN

De 3 hovedpunkter i mit arbejde som kommunalpolitiker:


  1. Bedre Velfærd
  2. Folkeskolen
  3. En Kommune i vækst

Folkeskolen


Folkeskolen skal netop være folkets skole og hermed en afgørende kulturbærende faktor i vores kommune.

Derfor skal skolen prioriteres.


Alle elever skal have de bedste muligheder for at lære

- uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund.


Jeg vil arbejde for maksimumsgrænse på 24 elever i klasserne og to-lærerordning i indskolingen. Lærere og pædagoger skal sikres gode arbejdsvilkår med god forberedelsestid og mulighed for efter-og videruddannelse.

En kommune i vækst


Jeg vil bidrage til, at vi får sat en optimistisk og ambitiøs vision for Faxe Kommune.


En kommune,der arbejder målrettet efter bæredygtig vækst. Der skalsatses på grøn omstiling og dynamisk erhvervspolitik. Jeg vil stå på mål for en venstreorienteret, økonomisk ansvarlig politik, hvor pengene bliver brugt på at fremtidssikre vores samfund.