SF i byrådet

Medlemmer af Byrådet i Faxe Kommune

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Økonomiudvalget
 • Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Thomas Spange Olsen (Ø)
 • Grundlisteudvalget - suppleant for Mogens Stilhoff (udenfor byrådet)
 • KL's delegeretmøde - stedfortræder for Camilla Meyer (A) Udsatterådet
 • Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse
 • Østsjællands Museums bestyrelse
 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Faxe Kommunale Ungdomsskoles bestyrelse
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (næstformand)