Spidskandidat

Michelle Frese valgt som spidskandidat for SF Faxe ved kommunalvalget 2021.


Michelle Frese er 45 år gammel og SFs første kvindelige

spidskandidat. Hun er uddannet bygningsmaler, og sidder i en tillidsvalgt stilling i Malernes Fagforening med ansvar for økonomien, samt ledelsen af A-kassen. Hun har samtidig prioriteret, at engagere sig i frivilligt socialt arbejde.

Michelle bor i et landhus ca 5 km fra Karise, holder af landlige

omgivelser og har selv en del fritgående ænder, høns mv.

Michelle har to voksne drenge, som begge er flyttet hjemmefra.


Michelles begrundelser for at stille op:


Jeg ønsker at engagere mig i arbejdet på, at gøre Faxe Kommune til verdens bedste kommune. En kommune vi vil være stolte af at vise frem til alle andre.


Overordnet er Michelles mål for kommunen:


At Faxe Kommune skal være en grøn foregangskommune, når det gælder natur, klima, miljø og bæredygtighed i et tæt samarbejde med mellem kommune, erhvervsliv og borgerne.


At være en kommune med et dynamisk samspil mellem erhverv og beskæftigelse, uddannelse- herunder et løft af folkeskolen, og hvor vi skal arbejde på, at tiltrække flere uddannelser til Faxe Kommune og videreudvikle samarbejdet om grøn teknologi.


Hvor vi tager os virkelig godt af hinanden, specielt af dem der mest har behov for hjælp og støtte, hvad enten det er ældre, handicappede eller udsatte borgere.


Hvor vi skaber udvikling i alle dele af kommunen – både i form af at sikre tilbud i de forskellige lokalsamfund, men også ved at sikre infrastruktur, der binder de forskellige dele af Faxe Kommune sammen.


Hvor vi med en aktiv fritids-, idræts- og kulturpolitik sikrer både gode forhold til foreningernes arbejde, men også åbner op for adgang til naturoplevelser i vores kommune, der fra naturens hånd har fået så meget forærende.


Hvor vi holder godt styr på økonomien, og sikrer et økonomisk råderum der gør Faxe Kommune til en atraktiv tilflytterkommune, hvor børnefamilier gerne vil bosætte sig, bla. på grund af fremragende børneinstitutioner med minimumsnormeringer og sikre trafikale forhold.


Alt dette ønsker jeg, skal ske i et tæt samarbejde med borgerne, som skal involveres på et tidligt tidspunkt INDEN beslutninger er truffet. Det vil jeg arbejde hårdt og engageret for !


Pressemeddelse SF Faxe d. 22. februar 2021

Ved tidl. Formand Stig Herold Nielsen.