Om SF-Faxe

Om partiforeningen


SF-Faxe er en partiforening der sætter nærdemokratiet højt


Vi arbejder ud fra at det skal være sjovt at være politisk aktiv og rart at kunne være medvirkende til at påvirke de beslutninger der skal tages i vores nærdemokrati om vores allesammens hverdag.


Som medlem af SF-Faxe har du altid mulighed for at deltage på tætteste hold, alle møder i foreningen er åbne for alle medlemmer. Alle møderne er kendetegnet ved livlige debatter, hyggeligt samvær med fællesspisning eller brød til kaffen og tid til snak om andet end politik.


I maj afholdes foreningens generalforsamling, hvor vi aftaler partiets fremtidige indsatsområder/mål samt strategier og politikker. Generalforsamlingen er offentlig og der er besøg af pressen.


Vi deltager hvert år i SF´s landsmøde og SF´s kommunale landsmøde.


Lokalt er vi hvert år med til at afholde et 1. maj arrangement i Faxe kommune. Vi har flere gange afholdt andre arrangementer i forbindelse med aktuelle sager for eksempel borgermøde i forbindelse med skolestrukturen, og tur til besigtigelse af vindmøller.Et fællesskab for fremtiden er skabt!


SF i Haslev, Rønnede og Fakse vedtog onsdag d. 18. maj 2005 i fuld enstemmighed at sammenlægge de 2 partiforeninger til en samlet forening under navnet SF-Faxe.


I første byrådsperiode efter sammenlægningen (2005-2009) sad Mogens Stilhoff i Faxe byråd og var formand for Social og sundhedsudvalget.

I anden periode (2010-2013) var Mogens Stilhoff formand for Social og sundhedsområdet, Nelle Søndermand formand for Klimaudvalget og Ghita Østenby medlem af økonomiudvalget.