Skole og dagtilbud

SF-Faxe Skole og dagtilbud

Folkeskolen


SF arbejder for en decentralisering af skolestrukturen i Faxe kommune med en skoleleder på hver enkelt af Faxe kommunes folkeskoler. Decentraliseringen har desuden til formål at skabe mulighed for større medindflydelse for lærere, elever og forældre.


 • Klasseloft på 24 elever.
 • To-lærerordninger i indskolingen, for at fremme den sociale trivsel i skolen og for understøtte de svageste elever.
 • Selvstændige budgetter på den enkelte skole
 • Fokus på arbejdsmiljøet på skolerne, så landets højeste sygefravær blandt lærere, nedbringes via bedre arbejdsklima.
 • Vi vil arbejde for så lidt faglig testning som muligt, og gerne slet ingen.
 • Ro på!
 • Selvstændig skolebestyrelse på den enkelte skole for at øge kommunikation og forældreinddragelse.
 • De enkelte skoler skal have mulighed for at etablere profillinjer.
 • Fleksible madordninger, så den enkelte skole får det tilbud der passer til lige deres skole.
 • Vi ønsker et styrket SSP samarbejde i kommunen.SF arbejder for en ordentlig normering i Faxe kommunes klubtilbud, så tilbuddet er attraktivt for unge i lokalsamfundet i de 6 bysamfund.


SF arbejder for et mere fleksibelt specialskoletilbud i Faxe kommune.

 • Et heldagstilbud der gør det muligt, at de børn og unge i Faxe kommune der har behov for tilbuddet, kan forblive tæt på deres lokalmiljø
 • Inklusion med fornøden støtte, der giver reelle muligheder for et kvalificeret tilbud til eleverne i normalklassen
 • Flere specialtilbud på de enkelte skoler, så elever med særlige behov kan forblive i lokalt tilbud og ikke skal transporteres til tilbud langt væk og dermed risiko for at miste kontakten til lokalmiljøet
 • Specialtilbuddene budgetter skal frigøres fra normalområdet, så skolerne skal kunne regne med deres budgetter, da specialområdet er uforudsigeligt.Dagtilbud


SF arbejder for indførelses af minimumsnormeringer – maks. 3 børn pr. voksen i vuggestuer og dagpleje, 6 børn pr. voksen i børnehaver og 9 børn pr. voksen i SFO


 • Et langt bedre arbejdsmiljø for personalet. Vi finder det er ganske uacceptabelt, at sygefraværet blandt personalet, er det højeste i landet. Et sygefravær der i høj grad er til skade for børnene, da det giver utryghed hos såvel børn som forældre
 • Det skal tilstræbes i dagtilbuddene, at der fortsat er praktiske medarbejdere, der fx vasker tøj, rengør legetøj etc. og dermed frigiver tid til det pædagogiske personale
 • Fleksible madordninger, så de enkelte institutioner får det tilbud der passer til dem.
 • Støttetilbud til børn med særlige behov skal kraftigt opnormeres, således at der lægges særlig vægt på barnets kvalificering til kommende skoletilbud 
 • Nybygning af integreret daginstitution i Haslev og samtidig nedlæggelse af udtjente daginstitutioner.