Socialpolitik

SF-Faxe Socialpolitik

Mere fleksibel og hurtigere hjælp og rådgivning til børnefamilier- børne- og ungerådgivning i skolen


SF mener, at alle børn har ret til et godt og trygt børneliv. Børn og forældre der har behov for hjælp, skal vide, hvor de trygt kan søge hjælpen, ligesom de skal føle de bliver lyttet til. Det er vigtig vi sætter tidligt ind, og der kommer hurtigt hjælp og rådgivning til det enkelte barn/familie. Vi vil således arbejde hårdt for, at sagsbehandlingstiderne på socialområdet nedsættes markant.


SF vil arbejde for mere fleksibel og hurtigere hjælp og rådgivning til børnefamilier. Det er vigtig for det enkelte barn, at der bliver tage hånd om barnet på alle fronter. Når man øger kommunikationen og forældreinddragelsen, tager man også udgang punkt i hele barnet/den unges liv. Børn lærer og trives mere, des mere forældre involveres i skolen og dagtilbud viser alle undersøgelser. Jo bedre kontakten og samarbejdet er mellem forældre og pædagoger og lærere, des mere positivt og trygt oplever barnet dagtilbuddet og skolen. Et velfungerende forældresamarbejde, medvirker entydigt til at give børnene en bedre kognitiv og social udvikling.


Endelig vil vi arbejde for, at særligt børn med udfordringer/handicaps tilbydes ekstra støtte ved inklusion i de almene tilbud. Herudover vil vi arbejde for, at tilbuddene til disse børn og deres forældre får et markant løft, herunder at specialfaglige sociale kompetencer (f.eks. VISO) inddrages mere.